Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Prosíme, tento formulář vyplňte a zašlete nám jej elektronicky zpět, nebo formulář můžete vyplnit, vytisknout a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát:

 • Internetový obchod: eshop.dyzajnoff.com
 • Provozovna: Dyzajnoff
 • Se sídlem provozovny: Ostrovní 2O, Praha 11000
 • E-mailová adresa: martina@dyzajnoff.com
 • Telefonní číslo: +420 731 419 953
 • IČ: 08831611
 • Společnost: Designon No.1 s.r.o., se sídlem: Krajníkova 113, Dobřichovice, 25229

Prosím vyplňte:

Zákazník – kupující

 • Jméno:
 • Adresa
 • Telefonní číslo:
 • e-mail:

Datum obdržení objednávky:…………………..……………….. Číslo objednávky:.............................................

Druh zboží: ………………………………………………………………………...........................................................................................................................

Důvod vrácení: …………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………........................................................................................

Navrhovaný způsob (zakřížkujte):

A. oprava zboží      B. výměna zboží      C. vrácení peněz na účet:………………………………………………………….........................D. jiný (jaký)………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................

V …………………………………………………..., dne …………………………….

 Jméno a příjmení zákazníka  …………………………………………………………… Podpis: ……………………………………..

Poskytovatel Designon No.1 s.r.o., provozovna Dyzajnoff, poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). S podpisem reklamující (zákazník) souhlasí se způsobem reklamace a se zpracováním osobních údajů, které jsou uvedeny výše, které slouží k vyřízení této reklamace, vše v souladu s nařízením GDPR a s obchodními podmínkami obchodu Dyzajnoff.